Wśród klientów instytucji pozabankowych największa grupa korzysta z pożyczek do kwoty 1000 zł. To aż 40% udzielonego finansowania.1 Oferowane kwoty pożyczki mieszczą się w przedziale od 100 zł do nawet 20 tys. zł. Im większa kwota, tym trudniej bywa z jej zwrotem. Co zrobić w razie trudności ze spłatą chwilówki? Co się stanie w przypadku niedopilnowania terminu? Podpowiadamy i sprawdzamy czy w przypadku firm pożyczkowych np. Bocian pożyczki opinie w kwestii spłaty potwierdzają proste zasady.

Spłata pożyczki w terminie i przed nim

Pożyczoną kwotę, powiększoną o dodatkowe koszty, które przewidziano w umowie, należy zwrócić na rzecz pożyczkodawcy. Termin ostateczny na spłatę chwilówki określa umowa. Termin w niej podany jest ostatnim z okresu pożyczki.

Czasem pożyczkę należy regulować jednorazowo. Tak dzieje się zwłaszcza w przypadku krótkiego okresu, na jaki została zaciągnięta. Innym razem dług zostaje rozłożony na części i pożyczkobiorca spłaca go w ratach, miesięcznych, czasem też tygodniowych. To opcja popularna, gdy przedmiotem pożyczki jest wysoka kwota i okres kredytowania jest dłuższy niż standardowe 30 dni. Idealnie byłoby, gdyby klient instytucji pożyczkowej wcześniej zgromadził potrzebną sumę pieniędzy. W przypadku ich zwrotu przed czasem można liczyć na zwrot kosztów za niewykorzystany czas.

W zależności od zasad danej firmy pożyczkowej różny może być nie tylko rodzaj spłaty, ale także sposób. Jednorazowego zwrotu lub uiszczenia raty można dokonać na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Czasem spotykany jest jednak system, zgodnie z którym raty są przekazywane podczas wizyt z doradcą klienta. Ten pojawia się w umówionym terminie i miejscu u pożyczkobiorcy, aby odebrać określoną kwotę. Taki system jest przystępny dla klienta, co potwierdzają między innymi opinie o pożyczkach u Bociana.

Co na wypadek trudności ze spłatą pożyczki w terminie?

Pożyczkobiorca świadom swoich tarapatów finansowych, nie powinien zwlekać z powiadomieniem pożyczkodawcy o możliwym opóźnieniu. Możliwym, bo najlepiej skontaktować się z firmą pożyczkową jeszcze przed upływem terminu. Wówczas pracownik powinien zaproponować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Może być to refinansowanie. Ustalenie nowych warunków, terminów umowy pozwoli na uniknięcie poważniejszych konsekwencji. Wymagana opłata za nowy termin spłaty może być w istocie duża niższą od kosztów egzekucji komorniczej.

Konsekwencje braku terminowej spłaty pożyczki

Na wypadek nieuregulowania długu firma pożyczkowa podejmuje kroki mające na celu wyegzekwowanie należności. Na początku zostają doliczane odsetki. Dzieje się to zawsze już następnego dnia po upływie terminu spłaty. Dłużnik może otrzymać ponaglenia, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w SMS. Brak reakcji pożyczkobiorcy najpewniej sprawi, że firma pożyczkowa sprzeda dług do firmy windykacyjnej. Ta może skierować ją na drogę sądową. Egzekucja komornicza wiąże się z kosztami, które obarczają dłużnika. Dług zostanie odnotowany w rejestrach, co utrudni korzystanie z kredytu czy pożyczki w przyszłości.

Opinie o pożyczkach u Bociana i innych pożyczkach w kwestii regulowania długu

Pożyczki zaciągane w 100% online wymagają samodzielnego pilnowania terminu. Z kolei te z obsługą domową możliwe są do oddania nie na konto, a do rąk przedstawiciela pożyczkodawcy. To wygodne rozwiązanie, bo nie trzeba pamiętać o wykonaniu przelewu. Dlatego opinie o pożyczkach u Bociana są w dużej mierze pozytywne. Zasady są zrozumiałe. Klienci firm pożyczkowych działających tylko przez internet muszą dopilnować, aby w odpowiednim dniu wykonać przelew. Pojawiają się zatem komentarze, że przez to można zapomnieć o racie.
4/5 - (1 vote)
Kategorie: Pożyczki

0 Komentarzy

Dodaj komentarz